beats by dre cheap

Oblak...

U predvečerje, iznenada,
Ni od kog iz dubine gledan,
Pojavio se ponad grada
Oblak jedan.

Vjetar visine ga je njiho,
I on je stao da se
žari,
Ali o
či sviju ljudi bjehu
Uprte u zemne stvari.

I svak je išo svojim putem:
Za vlaš
ću, zlatom il za hljebom,
A on --krvare
ći ljepotu --
Svojim nebom.

I plovio je sve to više,
Ko da se kani di
ć do boga;
Vjetar visine ga je njiho,
Vjetar visine raznio ga.

Heart-Shaped Box
http://glooposti.blogger.ba
02/10/2008 21:12